Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kvalitetsregister

Syftet med nationella kvalitetsregister är att säkra vårdens kvalitet. Genom att registrera uppgifter i olika register går det att utläsa vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat och vilka som inte längre bör användas.

BPSD-registret

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens syftar till att förbättra vården för personer med demenssjukdom som utvecklar olika symptom som aggressivitet, ångest och vanföreställningar. Ett strukturerat och enhetligt arbetssätt med tydliga mål för personalen gör det lättare att hitta rätt bemötande och vidta lämpliga åtgärder.

Senior Alert

Senior Alert används för att stödja och utveckla det förebyggande arbetet. Genom att arbeta förebyggande inom flera områden samtidigt (fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och inkontinensproblematik) förbättras vården och omsorgen. 

​Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistrets syfte är att förbättra vården i livets slut. I registret finns en enkät om vården under livets sista vecka som ska besvaras av vårdpersonalen. Uppgifterna sammanställs i registret och statistik kan hämtas bland annat på kommunnivå. Resultatet används i hemvårdens systematiska förbättringsarbete. 

Hur sker registreringen?

Registrering i Senior alert och BPSD-registret förutsätter att personen inte motsätter sig detta. Uppgifter kan registreras även om personen är varaktigt oförmögen att fatta beslut, så länge det inte finns anledning att anta att han/hon skulle ha motsatt sig personuppgifts-behandlingen.


Uppdaterad 2017-08-30

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga