Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kommunövergripande

På kommunövergripande nivå görs flera undersökningar som mäter kvaliteten. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), Medborgar-undersökningen, Öppna jämförelser och Kommunkompassen är några exempel på undersökningar som ger en indikation på vilken nivå kommunen håller. Här följer en överblick över Kävlinge kommuns resultat i de olika undersökningarna.

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Undersökningen består av ett antal områden som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett invånarperspektiv. Eftersom över 260  kommuner arbetar med KKiK är verktyget en bra måttstock för att jämföra resultatet med andra kommuner inom områdena Barn och unga, Stöd och omsorg och Samhälle och miljö.

2018 visar Kävlinge kommun återigen på ett mycket bra resultat.

Resultat KKiK 2018PDF

Resultatrapport KKiK 2018 (SKL)PDF

Medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen en medborgarundersökning i de kommuner som väljer att delta. Undersökningen vänder sig till 1200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare mellan 18-84 år och hjälper oss att få reda på vad våra invånare tycker om vår kommun. Den är indelad i tre huvudområden: kommunen som en plats att leva och bo på, kommunens verksamheter, och möjlighet till inflytande. 

Under 2018 valde sammanlagt 111kommuner i Sverige att delta. Det är dessa som Kävlinge kommuns resultat jämförs mot.

Resultat medborgarundersökningen 2018PDF

Svenskt näringslivs kommunranking

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner med syfte att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. I undersökningen betygsätter företagen sina hemkommuner gällande servicen till företag, kommunikationer samt kommunpolitikers och skolans attityder till företagande.

2017 placerar Kävlinge sig på plats 6 av Sveriges 290 kommuner och har därmed bäst resultat av Skånes kommuner. Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Resultat Svenskt näringslivs kommunrankinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet

Rapporten sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och redovisar indikatorer på hur Sveriges kommuner ligger till i arbetet med trygghet och säkerhet. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt SOS Alarm AB.

2017 hamnar Kävlinge på plats 23 av Sveriges 290 kommuner och plats 4 i Skåne. Antalet personskador och anmälda våldsbrott är fortsatt väldigt långt. Även antalet utvecklade bränder i byggnad är få. Det som drar ner resultatet är antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott som visserligen minskat på både kort och lång sikt men ändå ligger högre än i motsvarande kommuner.

Resultat Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser: Företagsklimat, "Insikten"

Rapporten redovisar resultaten från undersökningen Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultat Öppna jämförelser: Företagsklimatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2020-04-08

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga