Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Barn och utbildning

För att ha kontroll på de resultat som vi uppnår i våra verksamheter, och för att följa utvecklingen av dessa resultat över tid, har vi byggt upp strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet. Kävlinge kommuns mål är att alla förskolor och grundskolor har verksamheter med hög kvalitet, där barn och elever dagligen utvecklas och utmanas. Vi vill att vårdnadshavare är delaktiga i och är nöjda med verksamheten.

Kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Förskola och grundskola har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete, vilket innebär en tydlig struktur, analyser och ett arbetssätt där vi hela tiden vill förbättra oss.

Årligen genomförs det även enkäter med föräldrar till barn i förskolan och grundskolan samt med elever i grundskolan.

Enkäterna ställer frågor kring trivsel, trygghet, delaktighet och inflytande - men även frågor kring elevernas lust att lära och sin egen utveckling. Resultaten ställs samman och redovisas skolvis samt kommunövergripande. 

Enkätsammanställningarna ger även möjlighet till jämförelser mellan åren. Dessa enkäter ingår som ett led i förskolornas och skolornas systematiska kvalitetsarbete och utgör grunden för analyser och åtgärder i förbättrande syfte.

Uppdaterad 2020-07-31

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga