Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Servicemeddelanden

Aktuell information om viktiga händelser som vattenläckor, särskilda öppettider, vägarbeten och snöröjning.

 • 2020-10-23 08.35

  Gatubelysning på Emmyhillsområdet


  Vi upplever just nu problem med gatubelysningen på Emmyhillsområdet, detta beror på ett pågående kabelfel och felsökning pågår för att lösa detta.

 • 2020-10-22 07.55

  Kvarngatan stängs av


  Utförande av upphöjd gång- och cykelöverfart i samband med byggande av Gång och cykelväg Lackalänga-Rinnebäck. Avstängning kommer att göras under 3 sammanhängande dagar under perioden 2020-10-26 till ...

 • 2020-10-19 10.28

  Begränsad framkomlighet på Västra Långgatan


  Underhållsbeläggning sker i korsningen på Västra Långgatan i Kävlinge. Körfälten kommer att stängas av växelvis och vakter finns på plats. Arbetet pågår fram till och med 30:e oktober. Tack för visad ...

 • 2020-10-16 13.55

  Begränsad framkomlighet på Mårtensgatan, start vecka 43.


  Mårtensgatan i Kävlinge tätort får ny belysning.
  • Arbetet påbörjar vecka 43 och beräknas fortgå till mitten av november.
  • Gatan kommer inte att stängas av, men framkomligheten kan komma att begränsas och ...


 • 2020-10-05 12.20

  Inkomstuppgifter för beräkning av barnomsorgsavgift • 2020-10-01 16.11

  Uppdatering vattenläcka Furulund


  Arbete pågår med att laga vattenläckan i Bantorget och vattnet kommer fortstätta vara avstängt ikväll. Vi arbetar så fort vi kan med att laga läckan. Vi har tyvärr ingen prognos för när vattnet är til...

 • 2020-09-28 10.44

  Gatubelysningen Emyhillsområdet


  Uppdaterat 2020-09-29
  Vi har ett stort kabelfel i det rödmarkerade området nedan på kartan som gör att gatubelysningen är tända dygnet runt just nu. Arildsgatan samt Bachmannsgatan är dock mörka och vi...


 • 2020-09-10 14.18

  Återvinningscentral i Furulund stängs


  Inför öppningen av den nya pågatågsstationen i Furulund kommer vi inom kort att påbörja entreprenaden för att åtgärda de anslutande ytorna. I samband med detta var vi tvungna att ta bort återvinningsc...

 • 2020-09-07 09.59

  Trafikomledning Kvarngatan


  Arbete med nybyggnation av gång och cykelväg på uppdrag av Trafikverket gör att trafiken leds om från Kvarngatan fram till 27/11. Följ hänvisning på platsen. Tack för visad hänsyn under arbetets gång!

 • 2020-08-27 12.11

  Karl Johans väg öppnar vecka 39


  Karl Johans väg i Kävlinge är avstängd på grund av vägarbete och väntas öppna igen vecka 39.Gatan byggs om och ny kantsten sätts. Öppning av vägen senareläggs på grund av förändringar i uppbyggnaden a...

 • 2020-08-24 13.46

  Ombyggnad av Storgatan


  Nu startar ombyggnaden av Storgatan. Detta för att göra entrén till Kävlinge attraktivare och samtidigt förbättra trafikmiljön för gående och cyklister. Arbetet kommer att pågå fram till och med novem...

 • 2020-08-24 12.57

  Gallring i Ålstorpsskogen


  Under augusti startar Skogsbolaget igång med att gallra i Ålstorpsskogen enligt överenskommelse med vägföreningen och Kävlinge kommun.Under arbetets gång kommer det att ligga ris och virke både i skog...

 • 2020-08-13 15.29

  Efter vattenläckan - viktigt att hushålla med vattnet


  Under natten mot den 13 augusti skedde en större vattenläcka på en av Sydvattens huvudledningar från Vombverket.Delar av ledningsnätet blev trycklöst vilket resulterade i att flera orter i Svedala kom...

 • 2020-08-12 16.15

  Begränsad framkomlighet mellan Kärråkravägen till Kvarngatan 17 aug till och med november


  Från och med måndag 17 augusti och fram till slutet av november råder begränsad framkomlighet på väg 108 mellan Kärråkravägen till Kvarngatan på grund av byggnation av ny gång- och cykelväg.
  Trafikverk...


 • 2020-08-12 14.56

  Akut vattenläcka på Barsebäcksvägen


  På grund av en akut vattenläcka på Barsebäcksvägen kommer vattnet under morgondagen  13 augusti tillfälligt att stängas av i del av området, berörda fastigheter meddelas via SMS-utskick. Vattnet beräk...

 • 2020-07-13 12.05

  Golvvård på Kävlinge bibliotek


  Fredagen den 17 juli mellan kl. 08:00-17:00 kommer biblioteket i Kävlinge att vara helt stängt. Vi beräknar att kunna öppna meröppet igen kl. 17:00 - 22:00.
  Löddeköpinge bibliotek kommer att vara beman...


 • 2020-07-02 14.05

  Ansökan om resebidrag för blivande åk 1 på gymnasiet


  Nu är ansökan om resebidrag öppet för dig som börjar åk 1 på gymnasiet. Ansök via vår webbplats.
  För dig som börjar åk 2 och åk 3 på gymnasiet skall du behålla ditt resekort från föregående år, en digi...


 • 2020-06-24 08.14

  Sommaröppettider i kundtjänst och receptionen


  Under sommaren mellan den 29 juni och den 2 augusti har vi följande öppettider:
  Måndag - torsdag kl: 08:00-16:00
  Fredag kl: 08:00-15:00
  Med önskan om en härlig sommar!


 • 2020-06-17 11.36

  Meröppet ur funktion på biblioteken


  Vi har tyvärr tekniska problem med meröppet i både Kävlinge och Löddeköpinge just nu. Det är felanmält och vi hoppas på en snabb lösning!


 • 2020-06-15 11.45

  Sommaröppet Biblioteket


  Från 22 juni t o m 16 augusti har biblioteken i Kävlinge och Löddeköpinge sommaröppet enligt nedan tider.                                                                                               ...

 • 2020-06-12 15.00

  VA-arbete på Landskronavägen


  VA-avdelningen utför arbete på Landskronavägen i höjd med Björkenäsparken mellan den 16-18 juni. Endast ett körfält öppet. Kör försiktigt!

 • 2020-06-10 14.53

  Akut vattenläcka Nordanväg


  Tyvärr har de under eftermiddagen blivit en akut vattenläcka på Nordanväg, de jobbar med den nu och än så länge har de ingen status på när vattnet är tillbaka.

 • 2020-06-02 14.13

  Renovering av servisanslutningar i Löddeköpinge


  Fortsatt arbete med renoveringar av serviceanslutningar i Löddeköpinge under perioden 1/6-10/7. Arbetet kommer att ske längs med Ådalsvägen, Barsebäcksvägen och Vikhögsvägen.  Under tiden arbetet pågå...

 • 2020-05-26 08.15

  Löddeköpinge bibliotek stängs för renovering


  Biblioteket i Löddeköpinge stängs för renovering från kl. 15 fredag 29 maj och vi beräknar öppna igen måndag 15 juni kl. 11. Kävlinge bibliotek är öppet som vanligt under hela perioden, det går bra at...

 • 2020-05-25 12.29

  Asfaltering av gångbana på Karl Johans väg


  Asfaltering av gångbanan på Karl Johans väg förbereds under onsdag 27/5 och asfalteringen genomförs 1/6.  Arbetet beräknas klart 2/1. Om möjligt välj annan väg. Tack för visad hänsyn!

 • 2020-05-25 10.15

  Trafikomledning Möllegatan


  Avstängningen av Möllegatan i Furulund förlängs till 26/6. Detta då man bygger ett upphöjt övergångsställe i korset Stävievägen/Bryggaregatan/Möllegatan. Följ orange vägvisning. Vi hoppas på er förstå...

 • 2020-05-18 14.24

  Förändrade bemanningstider på biblioteken under Kristi himmelfärdsveckan


  Kävlinge och Löddeköpinge bibliotek har förändrade bemanningstider under veckan på grund av Kristi Himmelsfärd.Onsdag: 11-14, därefter meröppet.
  Torsdag: meröppet.
  Fredag: 11-14 i Kävlinge och Löddeköp...


 • 2020-05-15 09.13

  Idrottsvägen stängs för utfart


  Under perioden 18-20 maj stängs Idrottsvägen för utfart mot Landskronavägen dagtid mellan 07.00 - 16.00 på grund av arbete med upphöjt övergångsställe.


 • 2020-05-12 14.07

  Karl Johans väg stängs av 18/5-31/8


  På grund av byggnation av en ny väg kommer Karl Johans väg att stängas av under perioden 18-/5-31/8-20. Följ orange vägvisning på platsen. Vi hoppas på er förståelse under byggtiden. Kör försiktigt!

 • 2020-05-11 10.43

  Asfalteringsarbete på parkeringsyta vid Barsebäck


  Asfaltering kommer ske på parkeringsytan vid infarten till Barsebäcks hamn. Ytan kommer att  stängas inför asfalteringsarbetet. Förarbete kommer att utföras under vecka 20. Asfaltering kommer att geno...

 • 2020-05-11 10.37

  Beläggningsarbete på Löddevägen


  Asfalteringsarbete kommer att utföras på Löddevägen, enbart toppbeläggning. Förarbete kommer att utföras under början på vecka 20. Under torsdag 14/5 kommer asfalteringen att utföras. Detta kommer int...

 • 2020-05-05 08.26

  Trafikomledning i Furulund


  Under perioden 11-29 maj kommer trafiken från Stävievägen ledas om. Detta då man bygger ett upphöjt övergångsställe i korset Stävievägen/Bryggaregatan/Möllegatan. Vi hoppas på er förståelse under bygg...

 • 2020-05-04 14.14

  Asfaltsarbete på Stävievägen vecka 19


  Under vecka 19 utförs schakt- och asfalteringsarbeten på Stävievägen i Furulund. Ett körfält öppet. Vi hoppas på er förståelse under arbetets gång. Kör försiktigt!" 

 • 2020-04-28 11.19

  Röjningsarbete längs med järnvägen


  Under maj månad kommer Trafikverket att röja längs med vissa delar av järnvägen som går genom Kävlinge kommun. En stor del av området som berörs är omkring stationen i Dösjebro. Arbetet sker med manue...

 • 2020-04-24 08.00

  Förnyelse av avloppsledningar i Löddeköpinge


  Arbete med att förnya avloppsledningar i Löddeköpinge kommer att påbörjas den 27:e april. Man kommer börja att gräva på Ådalsvägen och Vikhögsvägen. Måndagen den 4:e maj fortsätter arbetet genom centr...

 • 2020-04-20 08.36

  Dammbindning av grusvägar


  Just nu och två veckor framåt pågår arbetet med att utföra dammbindning av de grusvägar som kommunen sköter. Man lägger ut en lösning med bland annat kalciumklorid i samband med att man kör med hyvel ...

 • 2020-04-15 12.14

  Asfaltering av gång- och cykelbanor i Löddeköpinge


  Våren är här och med den följer asfalteringsarbete i kommunen. Just nu pågår det arbete i Löddeköpinge på gång- och cykelbanorna vid Brännarevägen, Sköldvägen och Lantvägen. Entreprenör är NCC. Arbete...

 • 2020-04-14 11.36

  Förlängda svarstider på Byggenheten


  Byggenheten har för närvarande förlängda svarstider på grund av underbemanning, vi beklagar detta.

 • 2020-03-10 15.00

  Måltidsfaktura


  Under de närmaste dagarna kommer måltidsfakturan för gymnasieungdomar skickas ut. Alla gymnasieungdomar som äter lunch på skolan blir debiterad 500 kronor/termin.

 • 2020-01-31 13.11

  Gångstigen på Kråkängen delvis översvämmad.


  På grund av stora mängder regn har gångstigen längs med Kävlingeån på Kråkängen delvis översvämmats. Det är inte möjligt att i nuläget passera under järnvägen.

 • 2020-01-30 13.21

  Kontantersättning


  Kontantersättningen kommer betalas ut från kommunen den 31/1-20, det kan sedan ta några dagar för att få in pengarna på kontot beroende på vilken bank ni har.

 • 2019-11-14 08.36

  Serviceresekort


  Skånetrafikens serviceresekunder kommer att få ett nytt serviceresekort först i januari 2020.
  Du som redan idag har ett Jojo serviceresekort kan använda det fram till den 31 januari.


Uppdaterad 2020-05-29

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga