Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Historia

Den första bosättningen i Kävlingetrakten skedde längs kusten och därifrån koloniserades landet längs med Kävlingeån. Lämningar från äldre stenålder visar att bosättningar funnits i området redan för 5000 år sedan. Kävlingeån, som är sydskånes största vattendrag, kallades under vikingatiden Lodda älv. Ån hade då ett ymnigt flöde och var en av de viktigaste transportlederna från havet in i landet.

Både Kävlinge och Löddeköpinge har uppstått vid vadplatser över ån. Under vikingatiden fanns i Löddeköpinge en viktig handelsplats med långväga kontakter. Vid omfattande utgrävningar har ett stort antal s k grophus påträffats på den gamla marknadsplatsen.

Namnet Kävlinge

En av de äldsta skriftliga källorna där Kävlinge omnämns är en kyrklig handling från 1120. Vid den här tiden skrevs namnet Kyflingi. Enligt språkforskare har namnet troligen bildats av ordet kuv som betyder rundaktig topp, puckel. Namnet lär syfta på den åsrygg, som från söder skjuter norrut som en spets mot byn på andra sidan ån. Ändelsen -inge har inte någon självständig betydelse, men namnformen i sig visar att byn är gammal eftersom den härstammar från äldre järnålder och folkvandringstid. En annan och äldre teori om namnet Kävlinge är att det syftar på en s k kavelbro som har funnits vid vadstället över ån.

Vadstället över ån hade stor betydelse för Kävlinge. Den nord-sydliga landsväg som går härigenom är uråldrig och Kävlinge fick tidigt en fast förbindelse över ån. Kävlinges läge vid en bro som förband den gamla färdleden mellan Lund och Landskrona fick till följd att en gästgivargård med skjutsstation förlades till byn. Mitt emot gästgivargården uppfördes ett tingshus 1728.

Järnvägsknut

År 1886 blev järnvägen mellan Malmö och Billesholm färdig. Järnvägen drogs genom Kävlinge, som med tiden skulle bli en viktig järnvägsknut. Samhället utvecklades i takt med att järnvägarna byggdes och Kävlinge blev municipalsamhälle 1902.

Vid sidan om Kävlinge by växte ett stationssamhälle upp vid järnvägen och Kävlinges centralpunkt förflyttades mot nordost. Järnvägens tillkomst möjliggjorde etableringar av olika industrier längs ån och på ett par årtionden omvandlades Kävlinge till en industriort. Järnvägens centrala betydelse för samhället avspeglas i kommunens vapen som symboliserar järnvägsknuten. I vapnet, som är utfört i guld på grön botten, utstrålar de sex järnvägarna från Kävlinge i mitten.

Kommunikationerna och handeln har alltid varit av betydelse för Kävlingetrakten. Början av 60-talet innebar slutet för järnvägens storhetstid och bilismen tog över. Invid E6:an har under senare år ett stort handelscentrum, Center Syd, vuxit upp och Löddeköpinge har återigen blivit en viktig marknadsplats.

 

Källor

  • Kävlingebygdens årsbok 1978, 1979, 1987-88
  • Kävlinge - ett skånskt järnvägssamhälle, rapport från Konsthögskolans Arkitekturskola 1983
Uppdaterad 2020-10-14

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga