Kommunens hållbarhetsarbete

Kävlinge kommun håller på att ta fram en strategi för hållbarhetsarbetet. På denna sida delar vi med oss av några hållbara initiativ som Kävlinge kommun arbetar med utifrån Agenda 2030 och de globala målen.

Ikoner globala mål Agenda 2030

Klicka på bilden och läs mer om Agenda 2030 och de globala målen.

Hållbara initiativ i Kävlinge kommun

El-tjänstebilar

Drygt 60 procent och på god väg mot 90 procent.

Kävlinge kommun är Sveriges bästa elbilskommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

El-cyklar

Cirka 30 stycken till verksamheternas förfogande och utlåningsbara elcyklar för kommuninvånare.

Så lånar du elcykel av Kävlinge kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekologisk mat

Kommunens inköp av ekologiska livsmedel är omkring 40 procent. Vi har svensk mjölk och 2/3 av maten har sitt ursprung i Sverige.

Fossilbränslefria fastigheter

Vi har 100 procent fossilfri och 100 procent grön el i våra lokaler.

Minska förekomsten av mikroplaster

Vi har en strategi för att minska mikroplaster. Det innebär bland annat att vi gör medvetna val när det gäller byggnation av exempelvis lekplatser och anläggning av konstgräsplaner.

Kävlinge kommuns strategi för att minska mikroplasterPDF

Återbruk av möbler
Kommunen har tecknat ett dynamiskt inköpssystem för återbruk av möbler och inredning. Syftet är att minska klimatavtrycket genom köpa begagnat och att fräscha upp befintlig inredning vid behov.

Kretsloppsplan
Kävlinge kommun har som målsättning att minska inflödet av varor och produkter, öka återanvändandet och minska svinnet. Vi eftersträvar en cirkulär ekonomi.

Bli inspirerad och läs mer om vad du kan göra för att bidra till kretsloppsplanens mål.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. På engelska kallas de Sustainable Development Goals.

“Denna agenda är en handlingsplan för människorna, planeten och vårt välstånd. Den syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och en oundgänglig förutsättning för hållbar utveckling.”

Läs mer om kretsloppsplanen 2021-2030 i renhållningsordningen.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?