Medborgardialoger

Varje år genomförs normalt ett antal medborgardialoger för att ge dig som invånare inflytande över aktuella frågor och förtroendevalda ytterligare underlag inför beslut.

På grund av rådande covid-19-situation och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Kävlinge kommun för närvarande inga inplanerade medborgardialoger. Vi hoppas kunna återgå till dessa så fort möjlighet ges.

Varför medborgardialogmöten?

Avvägningar och prioriteringar sker bäst nära invånaren. Därför har kommunfullmäktige beslutat att arbeta mer systematiskt med att utveckla dialogen med invånarna. Genom dem får du som invånare möjlighet att delta och påverka förtroendevalda mellan de allmänna valen.

Dialogerna fungerar som ett komplement till den representativa demokratin. De ger ökad kunskap om varandra och den politiska processen. Förtroendevalda får ett bredare underlag inför beslut, kvalitén ökar och invånarnas möjlighet att delta i beslutsprocesser ökar.

Exempel på medborgardialoger 2018-2020

  • Kävlingepanelen (digital medborgarpanel)
  • Aktivitetspark Tolvåkersområdet
  • Framtidens seniorrestauranger
  • Insamling av synpunkter inför ny översiktsplan (genomförd på marknader)
  • Besök på Skönadals fritidsgård
  • Dösjebros framtida utveckling
  • Furulunds utveckling
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?