Artikeln publicerades 24 januari 2023

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 18 januari 2023

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-01-18

Paragrafer
§§ 1-43

Datum för tillkännagivande
2023-01-24

Datum då anslaget tas ned
2023-02-15

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge