Artikeln publicerades 23 november 2022

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 16 november 2022

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-11-16

Paragrafer
§§ 160-178

Datum för tillkännagivande
2022-11-23

Datum då anslaget tas ned
2022-12-15

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge