Artikeln publicerades 15 november 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 14 november

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2022-11-14

Paragrafer
§108

Datum för tillkännagivande
2022-11-15

Datum då anslaget tas ned
2022-12-07

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge