Artikeln publicerades 23 september 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 21 september

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2022-09-21

Paragrafer
§§93-96

Datum för tillkännagivande
2022-09-23

Datum då anslaget tas ned
2022-10-17

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge