Artikeln publicerades 16 september 2022

Finsam Kävlinge-Lomma 14 september 2022

Organ
Finsam Kävlinge-Lomma

Sammanträdesdatum
2022-09-14

Paragrafer
§§ 19-27

Datum för tillkännagivande
2022-09-16

Datum då anslaget tas ned
2022-10-10

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge