Artikeln publicerades 15 september 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 12 september

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2022-09-12

Paragrafer
§§84-92

Datum för tillkännagivande
2022-09-15

Datum då anslaget tas ned
2022-10-07

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge