Artikeln publicerades 13 september 2022

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens beredning 12 september 2022

Organ

Omsorgsnämndens beredning

Sammanträdesdatum
2022-09-12

Paragraf
§ 1

Datum för tillkännagivande
2022-09-13

Datum då anslaget tas ned
2022-10-05

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge