Artikeln publicerades 20 juni 2022

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 13 juni 2022

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-06-13

Paragrafer
§ 29-51

Datum för tillkännagivande
2022-06-20

Datum då anslaget tas ned
2022-07-12

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge