Artikeln publicerades 14 juni 2022

Finsam Kävlinge-Lomma 7 juni 2022

Organ
Finsam Kävlinge-Lomma

Sammanträdesdatum
2022-06-07

Paragrafer
§§ 13-18

Datum för tillkännagivande
2022-06-14

Datum då anslaget tas ned
2022-07-06

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge