Artikeln publicerades 13 juni 2022

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 8 juni 2022

Organ
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-06-08

Paragrafer
§§27-33

Datum för tillkännagivande
2022-06-13

Datum då anslaget tas ned
2022-07-05

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge