Artikeln publicerades 13 juni 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämnden 1 juni 2022

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-06-01

Paragrafer
§§43-51

Datum för tillkännagivande
2022-06-09

Datum då anslaget tas ned
2022-07-04

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge