Artikeln publicerades 9 juni 2022

Anslag/bevis: Omsorgsnämnden 7 juni 2022

Organ
Omsorgsnämnden 7 juni 2022
Sammanträdesdatum
2022-06-07
Paragrafer
§ 42-52
Datum för tillkännagivande
2022-06-09
Datum då anslaget tas ned
2022-07-01
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge