Artikeln publicerades 9 juni 2022

Anslag/bevis: Finsam Kävlinge-Lomma 7 juni 2022

Organ
Finsam Kävlinge-Lomma 7 juni 2022
Sammanträdesdatum
2022-06-07
Paragrafer
§ 13-18
Datum för tillkännagivande
2022-06-09
Datum då anslaget tas ned
2022-07-01
Förvaringsplats för protokollet

Finsam Kävlinge-Lomma, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma