Artikeln publicerades 3 juni 2022

Anslag/bevis: Valnämnden 2 juni 2022

Organ
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2022-06-02

Paragrafer
§§ 17-27

Datum för tillkännagivande
2022-06-03

Datum då anslaget tas ned
2022-06-27

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge