Artikeln publicerades 1 juni 2022

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämnden 31 maj 2022

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-31
Paragrafer
§§ 36-44
Datum för tillkännagivande
2022-06-01
Datum då anslaget tas ned
2022-06-23
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge