Artikeln publicerades 10 maj 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 9 maj 2022

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2022-05-09

Paragrafer
§§45-51

Datum för tillkännagivande
2022-05-10

Datum då anslaget tas ned
2022-06-02

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge