Artikeln publicerades 3 maj 2022

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 27 april 2022

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-04-27

Paragrafer
§§ 45-65

Datum för tillkännagivande
2022-05-03

Datum då anslaget tas ned
2022-05-25

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge