Artikeln publicerades 3 maj 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämnden 27 april 2022

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-04-27

Paragrafer
§§25-42

Datum för tillkännagivande
2022-05-03

Datum då anslaget tas ned
2022-05-25

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge