Artikeln publicerades 29 april 2022

Anslag/bevis: Omsorgsnämnden 26 april 2022

Organ
Omsorgsnämnden 26 april 2022
Sammanträdesdatum
2022-04-26
Paragrafer
§ 31-41
Datum för tillkännagivande
2022-04-29
Datum då anslaget tas ned
2022-05-23
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge