Artikeln publicerades 29 april 2022

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämnden 26 april 2022

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-26
Paragrafer
§§ 16-35
Datum för tillkännagivande
2022-04-29
Datum då anslaget tas ned
2022-05-23
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge