Artikeln publicerades 29 april 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 27 april 2022

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2022-04-27

Paragrafer
§44

Datum för tillkännagivande
2022-04-29

Datum då anslaget tas ned
2022-05-23

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge