Artikeln publicerades 29 april 2022

Anlsag/bevis: Kommunstyrelsens planutskott 26 april 2022

Organ
Kommunstyrelsens planutskott
Sammanträdesdatum
2022-04-26
Paragrafer
§ 11-13
Datum för tillkännagivande
2022-04-29
Datum då anslaget tas ned
2022-05-23
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge