Artikeln publicerades 12 januari 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 11 januari 2022

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2022-01-10

Paragrafer
§§ 1-2

Datum för tillkännagivande
2022-01-12

Datum då anslaget tas ned
2022-02-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge