Artikeln publicerades 27 december 2021

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 27 december 2021

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2021-12-27

Paragrafer
§124

Datum för tillkännagivande
2021-12-27

Datum då anslaget tas ned
2022-01-19

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge