Artikeln publicerades 13 november 2021

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 8 november 2021

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-11-08

Paragrafer
§ 96-105

Datum för tillkännagivande
2021-11-13

Datum då anslaget tas ned
2021-12-07

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge