Artikeln publicerades 12 november 2021

Anslag/bevis: Samarbetsnämnd IT 10 november 2021

Organ
Samarbetsnämnd IT
Sammanträdesdatum
2021-11-10
Paragrafer
§ 13-20
Datum för tillkännagivande
2021-11-12
Datum då anslaget tas ned
2021-12-06
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge