Artikeln publicerades 14 oktober 2021

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation den 12 oktober 2021

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2021-10-12

Paragraf
§§108-110

Datum för tillkännagivande
2021-10-14

Datum då anslaget tas ned
2021-11-08

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge