Artikeln publicerades 11 oktober 2021

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation den 11 oktober 2021

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2021-10-11

Paragraf
§§86-107

Datum för tillkännagivande
2021-10-11

Datum då anslaget tas ned
2021-11-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge