Artikeln publicerades 6 oktober 2021

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens planutskott 5 oktober 2021

Organ
Kommunstyrelsens planutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-05
Paragrafer
§ 24-27
Datum för tillkännagivande
2021-10-06
Datum då anslaget tas ned
2021-10-28
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge