Artikeln publicerades 27 september 2021

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 22 september 2021

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-22

Paragrafer
§§ 126-135

Datum för tillkännagivande
2021-09-27

Datum då anslaget tas ned
2021-10-19

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge