Artikeln publicerades 27 september 2021

Anslag/bevis: FINSAM Kävlinge-Lomma den 17 september 2021

Organ
FINSAM Kävlinge-Lomma

Sammanträdesdatum
2021-09-17

Paragrafer
§§33-43

Datum för tillkännagivande
2021-09-27

Datum då anslaget tas ned
2021-10-19

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge