Artikeln publicerades 7 september 2021

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation den 6 september 2021

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2021-09-06

Paragrafer
§78

Datum för tillkännagivande
2021-09-07

Datum då anslaget tas ned
2021-09-29

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge