Artikeln publicerades 31 augusti 2021

Arbetsliv-och fritidsnämnden den 24 augusti 2021

Ingress

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-08-24

Paragrafer
§§ 56-66

Datum för tillkännagivande
2021-08-24

Datum då anslaget tas ned
2021-09-22

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge