Artikeln publicerades 31 augusti 2021

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämnden 26 augusti 2021

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-26
Paragrafer
§§ 46-64
Datum för tillkännagivande
2021-08-31
Datum då anslaget tas ned
2021-09-22
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge