Artikeln publicerades 30 augusti 2021

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 25 augusti 2021

Organ
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-08-25

Paragrafer
§§36-44

Datum för tillkännagivande
2021-08-30

Datum då anslaget tas ned
2021-09-21

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge