Artikeln publicerades 30 augusti 2021

Anslag/bevis: Kommunrevisionen 30 augusti 2021

Organ
Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum
2021-08-30

Paragrafer
§ 1

Datum för tillkännagivande
2021-08-30

Datum då anslaget tas ned
2021-09-21

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge