Artikeln publicerades 27 augusti 2021

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 25 augusti 2021

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-08-25

Paragrafer
§§ 108-125

Datum för tillkännagivande
2021-08-27

Datum då anslaget tas ned
2021-09-21

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge