Artikeln publicerades 16 juli 2021

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation den 16 juli 2021


Organ
Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2021-07-16

Paragrafer
§§ 55-65

Datum för tillkännagivande
2021-07-16

Datum då anslaget tas ned
2021-08-09

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge