Artikeln publicerades 8 juni 2021

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämnden den 2 juni 2021

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-06-02

Paragrafer
§§ 43-54

Datum för tillkännagivande
2021-06-08

Datum då anslaget tas ned
2021-06-30

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge