Artikeln publicerades 7 juni 2021

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämnden 1 juni 2021

Organ
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2021-06-01

Paragrafer
§§ 35-45

Datum för tillkännagivande
2021-06-07

Datum då anslaget tas ned
2021-06-29

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge