Artikeln publicerades 3 juni 2021

Anslag/bevis: Omsorgsnämnden 1 juni 2021

Organ
Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-01
Paragrafer
§§ 37-46
Datum för tillkännagivande
2021-06-03
Datum då anslaget tas ned
2021-06-25
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge