Artikeln publicerades 25 maj 2021

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation den 24 maj 2021

 

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2021-05-24

Paragrafer
§§ 40-51

Datum för tillkännagivande
2021-05-25

Datum då anslaget tas ned
2021-06-16

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge