Artikeln publicerades 30 april 2021

Kungörelse: Kommunfullmäktige 10 maj 2021

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Tid för sammanträdet
18:00

Plats för sammanträde
Kommunhuset rum Harrie samt digitalt

Kungörelsedatum
2021-04-30

Datum för tillkännagivande
2021-04-30

Datum då kungörelsen tas ner
2021-05-11

Kungörelse

Information om kungörelsen